Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet -

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR

Föreningens syfte:

Vi vill uppmärksamma mobbning och kränkande särbehandling, främst i det svenska arbetslivet. Målet är att få slut på dessa utbredda och vanligt förekommande trakasserier, som alltför ofta slutar i en fullständig katastrof för den enskilda människan och hennes familj.
Vi vill dessutom påvisa de enorma kostnader dessa kränkningar drabbar mobbningsoffren, övriga skattebetalare och arbetsgivare.

Föreningen STOPP vill växa till en viktig påtryckningsgrupp i kampen mot kränkande särbehandling på våra arbetsplatser! Detta gör vi genom att:

JOURTELEFON

Om du behöver råd och vägledning när det gäller mobbning/kränkningar - ring oss!
Torsdag kl 18-20
Tfn 019-507 05 19
Övrig tid:
073-568 21 12

BLI MEDLEM!

Medlemsavgifter är 170 kr för enskild medlem och 220 kr för familj. Ange namn, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer i samband med insättning på
Plusgiro 41 63 32-5

ATT TÄNKA PÅ...

Ingen ska gå ensam på rehabiliteringsmöte eller liknande möte med arbetsgivare, fack eller försäkringskassa. Ta gärna med stödperson som vittne. Ta också gärna med en bandspelare så du kan spela in. För mer tips, kontakta oss.